Skip Navigation Links.
 
ד"ר אבי גריפל
2010122342720201012231401aboutme.jpg
  • ד"ר אבי גריפל MBA, בעל תואר שלישי מביה"ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, מספק שירותי הדרכה ויעוץ לארגונים ולמוסדות בתחומי רווחה, שיקום, וניהול בטיחות ובריאות בעבודה מאז שנת 1980, מלמד נושאי בטיחות בטכניון ובאקדמיה, ופרסם ספרים ומאמרים מקצועיים רבים.
  • השיטות שפיתח בתחום ניהול הבטיחות בעבודה אומצו על-ידי צבא הגנה לישראל, המוסד לבטיחות ולגיהות, וגופים נוספים רבים. ד"ר גריפל פעיל בתחום ניהול הבטיחות והגיהות מאז שנת 1978, ערך מחקרים שונים ופרסם מאמרים רבים בתחום.
  • ד"ר גריפל ריכז פרויקטים בינלאומיים ואירופיים בתחומי השיקום והבטיחות, כיהן כחבר בועדת המומחים שאימצה את ת"י 18001 לניהול מערכות בטיחות ובריאות בתעסוקה, היה מכותבי תקן ישראלי מוצע לניהול בטיחות באירועים המוניים, כיהן כיו"ר הכנס המדעי הראשון לניהול בטיחות ובריאות בישראל, והינו היועץ המדעי של המל"ב, ה"מוסד המורשה" לניהול בטיחות.
  • ד"ר גריפל משמש כיועץ למשרד הביטחון - אגף השיקום - בנושאי מדיניות שיקום, כיועץ למשרד התחבורה לנושא "נוהגים אחרת בעסקים", וכיועץ למכון התקנים הישראלי לגבי תקני ניהול.
 
הנא זועבי
גב' הנא זועבי בעלת תואר אקדמי בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מתמחה בריכוז מחקרים חברתיים במגזר הערבי, ובנושאי קידום הבטיחות והבריאות בעבודות של אנשים עם נכויות.