Skip Navigation Links.
 
פרויקטים במגזר הציבורי והממשלתי
20101223101727f4.jpg
 • תכנון וריכוז פרויקט "חונך מנוף" עבור קרן מנוף – ריכוז הטמעת מערכות לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ב-20 ארגונים במשק
 • תכנון הקמה ויעוץ למל"ב: ה "מוסד המורשה" לניהול בטיחות ובריאות בישראל
 • מחקר על תפקוד וועדות בטיחות משותפות להנהלה והעובדים (במימון הפעולה המונעת במשרד התמ"ת)
 • עיצוב שיטות ניהול בטיחות במפעלים ובתי מלאכה קטנים (במימון הפעולה המונעת במשרד התמ"ת)
 • חברות בועדת המומחים של ת"י 18001 לניהול מערכות בטיחות ובריאות בתעסוקה – דרישות
 • כתיבת תקן מוצע ת"י 5688 לבטיחות באירועים המוניים (עם ד"ר מיכאל מהריק)
 • פיתוח שיטות ניהול בטיחות בענף הבניה (בשיתוף עם פרופ' יחיאל רוזנפלד מהמכון הלאומי לחקר הבניה בטכניון)
 • כתיבת מדריך ליישום ומנחה להטמעת מערכות לניהול בטיחות
 • ריכוז ועדת "ניהול ידע" במוסד לביטוח לאומי (יו"ר משותף עם הרצל ישראלי)
 • פיתוח שיטות לחקירת גורמים שורשיים של תאונות עבודה
 • ריכוז פרויקט אירופי של "השבת נכים לעבודה" (VOMASI) בהשתתפות חמש מדינות באיחוד האירופי
 
מחקרים ומחקרי הערכה
2010122310183OSH_11-5-10__515.jpg
 • מחקר הערכה של קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים עבור ג'וינט ישראל.
 • מחקר השתתפות חברתית של נכים.
 • הערכת שיעורי אלימות בבתי ספר יסודיים ותיכוניים עבור רשויות מקומיות.
 • בדיקות עצמיות של סרטן שד במגזר הערבי והחרדי.
 • הערכת פרוקיטים שמומנו על-ידי קרן מנוף במוסד לביטוח לאומי.
 • היערכות לפינוי נכים בחירום עבור משרד הרווחה.
 
פעילויות בבטיחות ובבריאות בתעסוקה לארגונים
20101223101827OSH_11-5-10__123.jpg
 • כתיבת תכנית בטיחות לדוגמה לסיכונים כימיים עבור חיל האוויר
 • פיתוח לומדות בנושאי ניהול סיכונים בארגון
 • ליווי תהליך הטמעה של מערכת ניהול בטיחות והתעדה לת"י 18001
 • פיתוח תוכניות פרסי בטיחות בין-מחלקתיות למפעלים בענף הכימיה
 • חישובי עלות של תאונות עבודה
 • הדרכות לחקירת תאונות ולביצוע ניתוחי בטיחות של פעילות(JSA)